εξορύσσω

εξορύσσω
(AM ἐξορύσσω και ἐξορύττω) [ορύσσω]
1. σκάβω και βγάζω από τη γη (μεταλλεύματα)
2. βγάζω κάτι από τη θέση του
3. βγάζω τα μάτια, τυφλώνω
αρχ.
1. αποκαλύπτω
2. (για φυτά) ξεριζώνω
3. (για νεκρούς) ξεθάβω
4. κατασκευάζω με εκσκαφή («χάρακας ἐξορύξαντο» — έσκαψαν χαρακώματα).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • εξορύσσω — εξορύσσω, εξόρυξα βλ. πίν. 27 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • εξορύσσω — και εξορύττω εξόρυξα, εξορύχτηκα, εξορυγμένος, μτβ. 1. σκάβοντας βγάζω κάτι από τη γη, ξεχώνω. 2. αποσπώ κάτι από οπουδήποτε …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἐξορύξει — ἐξορύσσω dig out aor subj act 3rd sg (epic) ἐξορύσσω dig out fut ind mid 2nd sg ἐξορύσσω dig out fut ind act 3rd sg ἐξορύ̱ξει , ἐξορύσσω dig out aor subj act 3rd sg (epic) ἐξορύ̱ξει , ἐξορύσσω dig out fut ind mid 2nd sg ἐξορύ̱ξει , ἐξορύσσω dig… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξορύξουσιν — ἐξορύσσω dig out aor subj act 3rd pl (epic) ἐξορύσσω dig out fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐξορύσσω dig out fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐξορύ̱ξουσιν , ἐξορύσσω dig out aor subj act 3rd pl (epic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξορύξω — ἐξορύσσω dig out aor subj act 1st sg ἐξορύσσω dig out fut ind act 1st sg ἐξορύ̱ξω , ἐξορύσσω dig out aor subj act 1st sg ἐξορύ̱ξω , ἐξορύσσω dig out fut ind act 1st sg ἐξορύσσω dig out aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) ἐξορύ̱ξω , ἐξορύσσω dig… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξορύξῃ — ἐξορύσσω dig out aor subj mid 2nd sg ἐξορύσσω dig out aor subj act 3rd sg ἐξορύσσω dig out fut ind mid 2nd sg ἐξορύ̱ξῃ , ἐξορύσσω dig out aor subj mid 2nd sg ἐξορύ̱ξῃ , ἐξορύσσω dig out aor subj act 3rd sg ἐξορύ̱ξῃ , ἐξορύσσω dig out fut ind mid… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξορύσσετε — ἐξορύσσω dig out pres imperat act 2nd pl ἐξορύσσω dig out pres ind act 2nd pl ἐξορύ̱σσετε , ἐξορύσσω dig out pres imperat act 2nd pl ἐξορύ̱σσετε , ἐξορύσσω dig out pres ind act 2nd pl ἐξορύσσω dig out imperf ind act 2nd pl (homeric ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξορύττῃ — ἐξορύσσω dig out pres subj mp 2nd sg (attic) ἐξορύσσω dig out pres ind mp 2nd sg (attic) ἐξορύσσω dig out pres subj act 3rd sg (attic) ἐξορύ̱ττῃ , ἐξορύσσω dig out pres subj mp 2nd sg (attic) ἐξορύ̱ττῃ , ἐξορύσσω dig out pres ind mp 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξορυξάντων — ἐξορύσσω dig out aor part act masc/neut gen pl ἐξορύσσω dig out aor imperat act 3rd pl ἐξορῡξάντων , ἐξορύσσω dig out aor part act masc/neut gen pl ἐξορῡξάντων , ἐξορύσσω dig out aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξορυσσόμενον — ἐξορύσσω dig out pres part mp masc acc sg ἐξορύσσω dig out pres part mp neut nom/voc/acc sg ἐξορῡσσόμενον , ἐξορύσσω dig out pres part mp masc acc sg ἐξορῡσσόμενον , ἐξορύσσω dig out pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”